Home » SÁT HẠCH LÝ THUYẾT

SÁT HẠCH LÝ THUYẾT

PHẦN MỀM HỌC LÁI XE TRỰC TUYẾN

SÁT HẠCH LÝ THUYẾT LÁI XE LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Câu hỏi mẫu: Lý thuyết – luật giao thông đường bộ và đào tạo lái xe ô tô:

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào ghi dưới đây?
1 – Xe cơ giới phải bật đèn ngay cả khi đường hầm sáng, xe thô sơ phải có đèn hoặc vật phát sáng báo hiệu, chỉ được dừng xe, đỗ xe ở những nơi quy định, không được quay đầu xe, lùi xe
2 – Xe cơ giới phải bật đèn ngay cả khi đường hầm sáng, chỉ được dừng xe, đỗ xe ở những nơi quy định, phải cho xe chạy trên một làn đường và chỉ chuyển làn ở nơi được phép, không được quay đầu xe, lùi xe
3 – Xe cơ giới phải bật đèn ngay cả khi đường hầm sáng, chỉ được dừng xe, đỗ xe ở những nơi quy định, phải cho xe chạy trên một làn đường và chỉ chuyển làn ở nơi được phép.

Bình luận & nhận xét

Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến, chia sẻ từ bạn!

Trả lời