Home » Luật giao thông » Luật giao thông mới-Mức xử phạt lỗi chạy quá tốc độ

Luật giao thông mới-Mức xử phạt lỗi chạy quá tốc độ

Hiện nay,nhiều người vẫn còn thắc mắc về quy định xử phạt và các mức phạt khi phạm luật giao thông mới: chạy lỗi quá tốc độ.

Dưới đây là trích dẫn nội dung quy định và mức xử phạt lỗi chạy quá tốc độ theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP của luật giao thông đường bộ đã được Trung tâm dạy học lái xe b2 Thanh Xuân tổng hợp và tóm tắt lại.

 

Quy định, mức xử phạt lỗi chạy quá tốc độ đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô theo Luật giao thông mới :

– Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h;

– Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h; Hình thức xử phạt bổ sung: Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 01 tháng

luat-giao-thong-moi-muc_phat_chay_qua_toc_do_xe_may\

luat-giao-thong-moi-muc_phat_chay_qua_toc_do_xe_may

– Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h; Không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; Chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; Hình thức xử phạt bổ sung: Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng

– Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; Hình thức xử phạt bổ sung: Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng. Trường hợp tái phạm thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 04 tháng

Quy định, mức xử phạt lỗi chạy quá tốc độ đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy theo Luật giao thông mới:

– Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h;

– Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h;

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h; Hình thức xử phạt bổ sung: Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 01 tháng

 

Xem ngay : Luật giao thông-Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; Hình thức xử phạt bổ sung: Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thành nhóm từ 02 (hai) xe trở lên chạy quá tốc độ quy định; Hình thức xử phạt bổ sung: Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thành nhóm từ 02 (hai) xe trở lên chạy quá tốc độ quy định còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng. Trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 04 tháng, tịch thu phương tiện.

Quy định, mức xử phạt lỗi chạy quá tốc độ đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng:

– Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h; Hình thức xử phạt bổ sung: Trường hợp vi phạm mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ 02 tháng.

– Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h; Hình thức xử phạt bổ sung: Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ 01 tháng. Trường hợp vi phạm mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ 02 tháng.

– Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h; Hình thức xử phạt bổ sung: Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ 01 tháng. Trường hợp vi phạm mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ 02 tháng.

 

Trên đây các khung hình phạt đối với việc chạy quá tốc độ,Trung tâm dạy học lái xe b2 Thanh Xuân chúc bạn lái xe an toàn và không bị mắc phải các lỗi như trên.

 

Nguồn luatgiaothongduongbo.net

Bình luận & nhận xét

Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến, chia sẻ từ bạn!

Check Also

luat-giao-thong-muc-xu-phat-vuot-den-do

Luật giao thông-Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ

  Hiện nay,nhiều người vẫn còn thắc mắc về quy định xử phạt và các …